Akaki Tsilosani Saç Transplantasiyası İnstitutu

Əvvəl & Nəticələrdən Sonra

Kişi Saç Transplantasiyası

FUE 1700 Qraftlar (Ön)

FUE 1700 Qraftlar (Yan)

Uzun Saç 2000 Qraftlar (Ön)

Uzun Saç 2000 Grafts (Azərb.)

Uzun Saç 2500 Grafts (Ön)

Uzun Saç 2500 Grafts (Yan)

FUE 2500 Grafts (Azərb.)

FUE 2500 Grafts (Yan)

Uzun Saç 2500 Grafts (Ön)

Uzun Saç 2500 Grafts (Azərb.)

Uzun Saç 2300 Grafts (Ön)

Uzun Saç 2300 Grafts (Azərb.)

FUT 1700 Qraftlar (Ön)

FUT 2000 Qraftlar (Azərb.)

Qadın Saç Transplantasiyası

FUT 2000 Qraftlar (Ön)

Qadın Saç Transplantasiyası (Yan)

Qaş Transplantasiyası

Qaş bərpası (Ön)

Qaş bərpası (Ön)

Qaşın bərpası (yan)

Qaşın bərpası (yan)

Saqqal Transplantasiyası

Saqqalın bərpası (Ön)

Saqqalın bərpası (yan)

Saqqalın bərpası (Ön)

Saqqalın bərpası (Ön)

Saqqalın bərpası (Ön)

Saqqalın bərpası (yan)