Akaki Tsilosani soch ko’chirib o’tkazish instituti

Oldin va keyin natijalar

Erkak soch transplantatsiyasi

FUE 1700 greftlari (old)

FUE 1700 greftlar (yon)

Uzun sochlar 2000 greft (old)

Uzun sochlar 2000 ta greft (yuqorida)

Uzun sochlar 2500 greft (old)

Uzun sochlar 2500 greft (yon)

FUE 2500 grefti (yuqorida)

FUE 2500 greftlari (yon)

Uzun sochlar 2500 greft (old)

Uzun sochlar 2500 greft (yuqorida)

Uzun sochlar 2300 greft (old)

Uzun sochlar 2300 greft (yuqorida)

FUT 1700 greftlar (old)

FUT 2000 grefti (yuqorida)

Ayol sochini ko’chirib o’tkazish

FUT 2000 greftlar (old)

Ayol sochini ko’chirib o’tkazish (yon)

Qosh transplantatsiyasi

Qoshlarni tiklash (old)

Qoshlarni tiklash (old)

Qoshlarni tiklash (yon)

Qoshlarni tiklash (yon)

Soqol transplantatsiyasi

Soqolni tiklash (old)

Soqolni tiklash (yon)

Soqolni tiklash (old)

Soqolni tiklash (old)

Soqolni tiklash (old)

Soqolni tiklash (yon)